درباره دهکده ساحلی چیچست

.آدرس:ارومیه -میدان 7 تیر -17 کیلومتری جاده تفریحی و گردشگری چیچست (جاده قدیم دریا)-بالاتر از شهرک گلمان-جنب بندرگلمانخانه-

تلفن : 58306698-044

info@urmiachicgest.ir :ایمیل